ÖVRIG TRÄNING

VÄSTERSLÄT, LINDSDAL, KALMAR

PRIVAT träning maj-augusti
Banhoppning, Markarbete & Lydnadshoppning

Utebana 40 x 36 m
Enskilt eller i grupp