Grönt Kort

Gå med i Facebookgruppen ”Grönt Kort med Bella 2023” för aktuell info.

Gå in på SISU och gör dina självstudier som är obligatoriska för att gå kursen, så är du förberedd 🙂