Grönt Kort

Digital kurs 18 december – ÖVERFULL!

From januari är det meningen att vi ska återgå till fysiska träffar. Självstudier via SISU på webben kommer att fortsätta.